Beleid

We kunnen u helpen uw mening, jaarverslag of beleidsplan op schrift te stellen.Vaak ontbreekt het zorgverleners aan tijd voor het schrijven van verslagen of het opschrijven van goede ideeën. Of u vindt het gewoon lastig om uw plannen helder te formuleren. Door het voeren van gesprekken met u, het verzamelen van ondersteunende cijfers en achtergrondinformatie kunnen we uw goede ideeën omzetten in plannen geschikt om te presenteren aan uw collega’s, samenwerkende partijen, de zorgverzekeraar, of aan het brede publiek.