Organisatie

Wij denken met u mee over hoe u uw organisatie van zorg nog verder kunt verbeteren. Onze focus ligt daarbij op innovaties waarbij  de thema’s kwaliteit, patiënt-participatie, samenwerking en efficiëntie leidinggevend zijn.  We hebben ervaring op het gebied van de organisatie van gezondheidscentra, GEZ-samenwerkingsverbanden, ketenzorgorganisaties, huisartsenposten en regionale samenwerkingsverbanden.