Missie & visie

We begeleiden u in een traject gericht op de toekomst van uw praktijk of gezondheidszorgorganisatie.Wat is de drijfveer van uw organisatie, het ‘waarom’ van haar bestaan, en hoe vertaalt u deze kern van uw handelen in een missie. Welke visie en strategie passen daarbij?

De begeleiding bestaat uit het vormgeven van dit toekomstgerichte traject samen met u als opdrachtgever.  Belangrijke bouwstenen van dit traject zijn het inventariseren van meningen aan de hand van interviews en enquêtes, het organiseren van bijeenkomsten en het vastleggen van het resultaat in een verslag.  We vinden het belangrijk om in dit traject zeer transparant te werken en collega’s, medewerkers en patiënten nadrukkelijk uit te nodigen voor participatie. Het proces is minstens even belangrijk als de uitkomst van het traject.