Gender doet er toe!

Gezondheidszorg is er voor mannen en vrouwen. Zij komen in hetzelfde ziekenhuis, bij dezelfde dokter, en worden behandeld volgens dezelfde richtlijnen. Vrouwen maken meer gebruik van de zorg dan mannen: ze komen vaker bij de huisarts en liggen meer in het ziekenhuis. Gaat dat goed, of is het nodig om meer ‘zorg op maat’ te leveren?

Vrouw met aneurysma slechter af dan man‘ was eind vorig jaar te lezen op Artsennet (en de Telegraaf kopte ‘Risico op een aneurysma bij vrouwen onderschat’.  Uit onderzoek van Nathalie Grootenboer van het Erasmus MC bleek dat vrouwen vaker overlijden tijdens, en ernstiger complicaties ervaren na operaties aan een verwijde buikslagader. Dat komt doordat de diagnose ‘verwijde aorta’ is gebaseerd op de maat van een mannelijke aorta, waarbij er vanaf 5,5 cm diameter een operatie-indicatie bestaat. Vrouwen hebben gemiddeld kleinere slagaderen waardoor de diagnose bij hen relatief laat wordt gesteld, met alle gevolgen van dien. Zij lopen een grotere kans op een acute bloeding en een hoger operatierisico, met uiteindelijk een twee keer (!) zo hoge mortaliteit.

Aan de andere kant valt op de website van Stanford University ‘Gendered innovations’ te lezen dat in Europa een van de drie patiënten met een heupfractuur ten gevolge van osteoporose een man is. Desondanks wordt osteoporose vooral gezien als een probleem voor postmenopauzale vrouwen en worden mannen zelden gediagnosticeerd of behandeld voor osteoporose.

In December 2012 werd Patricia van Wijngaarden, psychiater, geïnterviewd in Medisch Contact over haar onderzoek naar autisme bij meisjes en vrouwen. Wat blijkt? Autisme uit zich bij meisjes minder ‘bizar’ dan bij jongens en wordt daardoor vaker gemist. Hetzelfde geldt voor ADHD. Het meeste onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen is tot nu toe bij mannen gedaan. De diagnostische criteria zijn daardoor ‘mannelijke’ criteria.

Dit betreft hier slechts drie voorbeelden waaruit blijkt dat het van belang is om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, en dan niet alleen als het gaat om baarmoeders en prostaten.

Ter gelegenheid van het afscheid van Prof Dr. Toine Lagro-Janssen, hoogleraar Gender & Women’s Health UMC St Radboud, wordt aanstaande vrijdag een congres gehouden over een geneeskunde die rekening houdt met bovenstaande man-vrouw verschillen, ‘Gender-Sensitive Medicine: From Science To Education And Care’.

Het toevoegen van het gender-perspectief aan de zorg maakt de zorg patiënt-gerichter en leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg voor mannen en voor vrouwen. Ik roep alle medisch studenten, zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars en beleidsmakers op om vaker deze ‘gender-bril’ op te zetten!