Nederlandse zorg de allerbeste!

Hieronder de kop en lead van een kort nieuwsbericht dat MC publiceerde op haar website, naar aanleiding van een rapport dat 9 mei 2012 door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werd gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de prestaties van de publieke sector tussen 1995 en 2009 in 28 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Nederlandse zorg slechter dan gemiddeld

Nederland behoort tot de zeven beste landen waar het de publieke sector betreft, maar scoort in vergelijking met andere ontwikkelde landen relatief laag op het gebied van de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek in 28 OESO-landen.

Na lezing van het berichtje lijken de onderzoekers van het SCP vooral te hebben gekeken naar de verhouding tussen prestaties en uitgaven en scoort Nederland in dát opzicht kennelijk beneden-gemiddeld. Dit betekent dus dat mogelijk in ons land de ‘return on investment’ minder goed is en dat we wellicht relatief teveel uitgeven. Het betekent pertinent niet dat het eindproduct (de geleverde zorg) hier ook daadwerkelijk slechter is dan gemiddeld!

Deze foto plaatste Reuters bij het artikel (Bron: REUTERS/Jessica Rinaldi)

Van de redactie van Medisch Contact mag ik verwachten dat zij verder kijkt dan haar neus lang is. Dan zou bijvoorbeeld binnen tien  tellen in Google met de zoektermen ‘quality of healthcare’ en ‘country’ het volgende artikel kunnen worden gevonden – op de website van Reuters: U.S. scores dead last again in healthcare study (ook daar geen kinderachtige taal). Het Commonwealth Fund vergeleek in 2010 bovengenoemde uitkomstmaten in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.

Reuters schrijft op basis van dat onderzoek onder meer het volgende:

NETHERLANDS RANKED FIRST OVERALL

The report looks at five measures of healthcare — quality, efficiency, access to care, equity and the ability to lead long, healthy, productive lives.

De waarheid zal wel ergens in het het midden liggen, maar door bijvoorbeeld van een onderzoek als dat van het Commonwealth Fund melding te maken had de redactie van MC kunnen laten zien niet zomaar met de wolven mee te huilen, maar zich ook van haar journalistieke plicht te kwijten door een tegengeluid te laten horen of een kanttekening te plaatsen. Nu is het hek van de dam: kijk alleen al eens naar de Twitterbox op de pagina van Medisch Contact, die explodeert haast van de tweets waarin het nieuwsbericht aangehaald wordt; sommigen menen al te weten hoe het allemaal anders moet met de gezondheidszorg in Nederland.

Volgende keer beter redactie?