Een miljoen harten

Jaarlijks krijgen meer dan 2 miljoen Amerikanen een hartaanval of een beroerte en overlijden er meer dan 800.000 aan de gevolgen ervan. Men schat dat de medische en de maatschappelijk kosten tezamen íeder jaar 450 biljoen dollar bedragen; als er niets verandert zou dit bedrag kunnen verdrievoudigen in de komende twintig jaar. Het ‘Department of Health and Human Services’ (DHHS) heeft samen met andere ‘federal’, ‘state’ en ‘local’ overheidsinstanties en met een brede groep private partners vorig jaar september een initiatief gelanceerd: ‘Million Hearts’ met als doel de komende vijf jaar 1 miljoen hartaanvallen en beroertes te voorkomen door het implementeren van effectieve, goedkope en bewezen interventies. Het initiatief speelt zich af op twee terreinen.

Clinical Management

Het eerste is ‘clinical management’, waarbij wordt ingezet op verbetering van aspirine-gebruik, bloeddrukcontrole, cholesterolmanagement en het stoppen-met-roken aanbod. Dit kan bereikt worden door beter registreren in het electronisch medisch dossier, het formuleren van indicatoren, het implementeren van beslisondersteuning in het electronisch dossier, het geven van feedback aan zorgverleners en het belonen van zorgverleners op basis van indicatoren. Apothekers gaan de diagnostiek en behandeling van hypertensie gedeeltelijk uitvoeren. De Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) onderzoekt welke strategieën het best werken in het implementatietraject.

Community

Het andere terrein is de ‘community’, waar initiatieven worden gelanceerd om roken tegen te gaan, voeding te verbeteren en bloeddruk te verlagen. Dit wordt vooral gedaan door anti-rook campagnes, door de hoeveelheid zout in voeding te verminderen, de ‘transfers’ (de afgelopen jaren al gehalveerd) in voeding te elimineren en door de keuze voor gezonde voeding te faciliteren.

Affordable Care Act

Naast dit beleid verwacht men ook een gunstig effect van de Affordable Care Act op de preventie van hart-en vaatziekten.  De nieuwe verzekeringen moeten preventieve diensten vergoeden, zoals screening op hypertensie en een verhoogd cholesterol. De financiële drempels voor de Amerikanen om aan de slag te gaan met hun risicofactoren worden hiermee grotendeels weggenomen.

Obama ondertekent de Affordable Care Act in 2010

Het is een prachtig initiatief, onder meer door de grootschalige aanpak. Ook in Nederland zou zo’n initiatief kans van slagen hebben, ware het niet dat de (inmiddels demissionaire) regering en de minister van VWS niet geloven in overheidsbemoeienis op dit vlak. Vooral op het gebied van roken is er in Nederland echter veel winst te behalen door de hoge percentages rokende mannen (27%) en vrouwen (23%); in de Verenigde Staten zijn deze percentages een stuk lager, respectievelijk 23 en 18. Er is inmiddels voldoende onderzoek beschikbaar dat aantoont dat het verhogen van de prijs van sigaretten het aantal rokers doet afnemen. Californiërs gaan binnenkort stemmen over een hoger belastingtarief op sigaretten waardoor, als het voorstel wordt aangenomen het percentage rokers hier in de Verenigde Staten nog verder omlaag zal gaan.

Hopelijk gaat de nieuwe Nederlandse regering een actievere rol spelen op het gebied van preventie!