Minder, of toch juist meer aanvullend onderzoek door EPD?

‘Juist meer onnodig onderzoek door EPD’

Het EPD zal niet leiden tot een afname van het aan onnodige, dure onderzoeken, waaronder MRI- en CT-scans. Mogelijk stijgt het aantal onderzoeken juist, concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Dit meldt Zorgvisie. Artsen die toegang hebben tot digitale beelden van eerder onderzoek, vragen 40 procent meer beeldonderzoeken aan. Bij MRI en CT ligt dit zelfs op 70 procent. Daarom is het maar de vraag of het EPD de kosten vermindert, zeggen de onderzoekers.

Makkelijker opvragen

De onderzoekers vermoeden dat de digitale beschikbaarheid van gegevens drempelverlagend werkt voor artsen. De techniek maakt het immers makkelijker om meer tests aan te vragen.

Publicatie

Het onderzoek is gepubliceerd in Health Affairs.

Bovenstaand artikel werd op 8 maart 2012 gepubliceerd in de nieuwsrubriek van Artsennet. Zorgvisie.nl, Artsus.nl, Medfacts.nl en Emoa.nl berichtten op vrijwel identieke wijze over het onderzoek. Internet maakt de verspreiding van nieuwsberichten simpel; wellicht soms iets té simpel.

Kort samengevat werden in 2008 in de Verenigde Staten ruim 28.000 bezoeken aan ruim 1.100 verschillende artsen onderzocht. Wat bleek? Artsen met elektronische toegang tot patiëntgegevens lieten vaker aanvullend onderzoek verrichten dan artsen die hun oordeel vanaf papier moesten vormen. Het ging niet om kleine verschillen: de EPD-artsen vroegen gemiddeld 40% meer onderzoek aan, terwijl dit verschil voor dure onderzoeken (CT/MRI) zelfs opliep tot 70%.

Er kwam ook kritiek op het onderzoek. Zo werden de meerkosten van de extra onderzoeken niet becijferd en zouden de gegevens gedateerd zijn. Bovendien staat voor de onderzoeker zelf het kwaliteitsvoordeel van het gebruik van het EPD buiten kijf en zou hij niet meer zonder kunnen en willen. Deze kanttekening wordt op veel minder nieuwssites gemaakt, maar valt wel te lezen op Skipr.nl en Automatiseringsgids.nl.

Maar er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over dit onderzoek en de betekenis ervan voor de situatie in Nederland!

  • In de Verenigde Staten zijn artsen mogelijk eerder geneigd om aanvullend onderzoek te verrichten dan in Nederland.
  • Wat is onnodig onderzoek?
  • Een EPD is nog wat anders dan een landelijk/centraal EPD.
  • Vrijwel alle Nederlandse artsen maken al gebruik van een EPD waarmee ze toegang hebben tot patiëntgegevens.
  • Andere factoren kunnen van invloed zijn geweest op de gevonden verschillen; misschien volgen artsen die met een EPD werken wel veel beter de richtlijnen of zijn zij controle-behoeftiger?
  • Het ene EPD is het andere niet; dat ‘elektronische toegang tot patiëntgegevens’ in dit onderzoek tot een toename van diagnostische aanvragen leidde, betekent niet dat een EPD op geen enkele wijze zou kunnen bijdragen aan het rationeel aanvragen van onderzoek.

Naast de vele (onbeantwoorde) vragen vind ik de kop van het artikel misleidend. Wat zou u bijvoorbeeld vinden van de kop ‘Pil werkt niet’? U zult zich waarschijnlijk terecht afvragen om welke pil het hier eigenlijk gaat (in dit geval: welk EPD)! En vervolgens voor welke aandoening de pil dan wel onderzocht is. En misschien ook waarmee de werkzaamheid dan vergeleken werd. Dat zijn vragen die deze korte nieuwsberichten bij mij ook oproepen en helaas niet beantwoord worden. Daarbij is de huidige berichtgeving potentieel koren op de molen van sceptici, die minder geneigd zullen zijn om de ontwikkeling en implementatie van eHealth te steunen.

Ik roep de redacteuren van medische nieuwssites dan ook op tot meer duiding en minder napraten!