Teledermatologie panacee?

Vooral naar aanleiding van de in mijn ogen te rooskleurige berichtgeving in de media, reageerde ik op de publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van het artikel: Teledermatologisch consult door de huisarts: betere zorg tegen lagere kosten van Van der Heijden et al.Hoewel ik de teledermatologie een warm hart toe draag en deze toepassing niet meer weg te denken is uit ook mijn dagelijkse praktijk, ben ik van mening dat de conclusie ‘Internetconsult voorkomt driekwart verwijzingen naar ziekenhuis’, zoals die inmiddels via verschillende media tot mij komt, wel enige nuancering verdient!

Bij nadere bestudering van de onderzoeksresultaten valt te lezen dat alleen die consulten zijn onderzocht waarbij de betrokken huisartsen daadwerkelijk een teleconsult aanvroegen. Of dezelfde resultaten zouden worden gevonden bij de (veel grotere) groep patienten waarbij zo’n consult niet werd aangevraagd moet nog maar worden afgewacht.

Deelnemende huisartsen gaven aan bij 71% van de ruim 37.000 onderzochte teleconsulten de patient naar de dermatoloog te hebben verwezen indien teledermatologie niet beschikbaar was geweest. Van deze subgroep werd uiteindelijk ‘maar’ 26% verwezen en werd verwijzing dus bij 3/4 (74%) ‘voorkomen’. De vraag blijft echter hoeveel van deze patienten (van de 71%) de huisartsen ook daadwerkelijk zouden hebben verwezen indien zij geen beschikking hadden gehad over teledermatologie. Niet onwaarschijnlijk is dat de huisartsen soms het aanvragen van een teleconsult hebben willen ‘verantwoorden’ door aan te geven dat ze de patient anders verwezen zouden hebben; sociaal wenselijk gedrag van de huisarts dus. Hierdoor kan een behoorlijke overschatting van de omvang van deze groep zijn opgetreden.

Al met al een boeiend onderzoek met mooie resultaten, waarbij enige relativering van de conclusies op zijn plaats is lijkt mij. Het ware goed om na te gaan of het aantal verwijzingen van participerende huisartsen daadwerkelijk is afgenomen!